આવો !
તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે..!

આપની હાલની સજાગતાના આ મુકામ પર તમારું અભિનંદન. આપ ઈરાદાપૂર્વક અહીં સુધી આવી પહોંચ્યા હોવ તો આ તમારી સિદ્ધિ ગણાય અને જો એમ જ અનાયાસ આવી ચઢ્યા હોવ તો પછી મુલાકાત ની મઝા ઉઠાવો..!

આપનું અહી સુધી પહોંચવું અને આ સાઈટ ખંખોળવિ એ કોઈ અકસ્માત નથી. આ તો બ્રહ્માંડ ની બૃહદ જીવન ઉત્ક્રાંતિની સંરચના નો એક ભાગ છે જે વ્યક્તિ અને સમષ્ટિ ના વિકાસને પુલકિત કરે છે.

જીવન નો ઉદ્દેશ્ય શોધતા સાધારણ વ્યક્તિ ની સમજ ને પોષવાના હેતુથી આ સાઈટ બનાવવામાં આવી છે. આ સમજદારી કેળવવાના મુખ્ય પ્રયાસના પરિપાક રૂપે આદ્યાત્મિક ડહાપણ અને જીવન જીવવાનો ઉલ્લાસ તો ઉપ-પેદાશ ની માફક પ્રગટ થશે જ તેવું અમારું દ્રઢ માનવું છે.

અઠંગ આધ્યાત્મિક સાધનાઓ વિષે વિચારતા સાધકો કે જિજ્ઞાસુઓ માટે આ સાઈટ ઉપયોગી થશે તેવી અમારી કોઈ મંશા, દાવો કે ધારણા નથી. જોકે એક સાધારણ માણસના વિવેક ને સક્રિય કરવા તથા આધ્યાત્મિક માર્ગ પર રહેલ કેટલાક ભયસ્થાનો તરફ સજાગતા કેળવાય તે અર્થે કેટલાક આધ્યાત્મિક રૂઢ-પ્રયોગોને એક અલગ અંદાજ થી સમજાવવા અહીં પ્રયાસ કરેલ છે. વળી આવા જ ઉદ્દેશ્ય થી કેટલાક કહેવાતા આધ્યાત્મિક ગુરુઓ, રૂઢીઓ અને કર્મ-કાંડ વિગેરેની નિરર્થકતા તરફ અંગુલી નિર્દેશ કર્યો છે. જોકે અમે કોઈ ખાસ વ્યક્તિ, સંસ્થા, સંઘ, સમુદાય, સંપ્રદાય કે પ્રણાલીનાં વિરોધી નથી - તેથી વિપરીત, અમે તો સાચા જ્ઞાની અને સદગુરુઓને શ્રદ્ધા થી વંદીએ છીએ.
Greetings..!


Welcome to this level of your awareness. If you knew about your moving in this direction, its an attainment. If you didn't; explore this site as an exclaimed.! Your reaching here and browsing the pages of this site is not an accident. Its a part of the great cosmic system that oversees the evolution of individual and universal spirit. 

This site is an effort to present my own subjective ideas, beliefs and notions about understanding non-material aspect of life. This is primarily aimed at bringing in synchronicity within my own understanding and to synthesize into a coherent whole. My intent of sharing here is to facilitate understanding of normal persons about the meaning and purpose of life. The ensuing spiritual knowledge and joy of living would be the by-products of the main course of development of this understanding. 

While, I welcome healthy suggestions, I do not wish to get into arguments. I would, rather say, " I believe this to be true as this is how it make sense to me."

This site is not meant for serious and hard-core spiritual adventurists. However, with a view to sensitize the discretion of the seekers and to caution against certain pitfalls on the way, some of the spiritual terms are explained in a deterrent manner. For the similar reasons, the futility of the so called (false)Spiritual Masters, Procedures, Rituals is exposed in general. We are not against any particular individual, Institute, sect or a school of thought. We highly regard the real, knowledgeable and sincere Teachers and Spiritual Masters.preface